Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Parla Enerji Yatırımları A.Ş. 132.150.000 79,99
Halka Açık 33.050.000 20,01
Toplam 165.200.000 100,00

 

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

Pay Grubu İmtiyaz Nama/Hamiline
Her Payın
Nominal Değeri (TL)
 
Borsa’da İşlem Görüp Görmediği
Nominal Tutar (TL) Sermaye Payı/Oy Hakkı (%)
A Var Nama 1 İşlem Görmüyor 84.243.000 50,99
B Yok Nama 1 İşlem Görüyor 80.957.000 49,01

Şirket sermayesindeki tüm paylar nama yazılı olup her bir payın 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadir.
 
Parla Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin tamamı Aydem Holding A.Ş.'ye ait olup Aydem Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı ve Soyadı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oran (%)
Ceyhan Saldanlı 5.512.785.000 72,70
Ali Yağlı 1.804.819.500 23,80
Mehmet Akif Gül 265.223.500 3,50
Toplam 7.582.828.000 100,00

Sermayede Dolaylı Yoldan Sahip %5’den Yüksek Pay Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler:
Çates Elektrik Üretim A.Ş. ortaklık yapısı; %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları:
 
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Ceyhan Saldanlı 96.074.253,27 58,16
Ali Yağlı 31.453.554,92 19,04