Termik Sözlük

Termik Sözlüğü

Termik Santral hakkında bilmek istediğiniz tüm terimleri Termik Santral Sözlüğü aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Fosil yakıtların ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enejisine dönüştürüldüğü tesislerdir. Örnek: Termik santral, doğalgaz dönüşüm santrali ve rüzgar tarlaları.
Bir maddenin sıcaklığı daha yüksek ise daha fazla enerjiye sahiptir. Bir maddeyi ısıtmak enerjiyi bir noktadan başka bir noktaya taşımak demektir.
Çeşitli yakıtlardan açığa çıkan ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren tesis. Katı, sıvı ya da gaz yakıt kullanarak elektrik üreten santral.