Şalt Tesisleri

ÇATES TERMİK SANTRAL


Şalt Tesisleri

Generatörde üretilen 15 kV gerilimli enerji her ünite çıkışında bulunan 180 MVA gücündeki ana trafolar ile 154 kV’a yükseltilerek şalt sahasına verilir.

154 kV şalt sistemi ikisi ana bara ve biri transfer olmak üzere 3 paralel baradan oluşur ve besleme hatları üzerinden enterkonnekte şebekeye bağlanır.