26.06.2024

Geleceğin Mühendisleri Sempozyumunda Sürdürülebilirlik Çalışmalarımızı Anlattık

ÇATES, geleceğin mühendisleri sempozyumunda sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen 8 Uluslararası Geleceğin Mühendisleri Sempozyumu’nda bu yılın konusu “sürdürülebilir Verimlilik” başlığı altında ÇATES’in sürdürülebilirlik politikalarını anlattık. ÇATES’te Ölçü Kontrol Başmühendisi olarak görev alan Samet Kiren yaptığı sunum ile ÇATES’in sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardı. Kiren; küresel enerji politikalarının ülkemizin arz güvenliği üzerindeki etkileri ile Türkiye’nin net sıfır hedefi kapsamında enerji sektörünün izleyeceği rotayı yakından takip ettiğimizin altını çizerek ÇATES’in bu konudaki çalışmalarına değindi. Kiren, ÇATES olarak arz güvenliğini sağlarken bir yandan da düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen ve teşvik eden bir iş modeli ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Karbon nötrlüğüne doğru ilerlerken sürdürülebilir bir büyüme dönüşümünü teşvik ediyor ve ortak değer yaratıyoruz. ÇATES’in sürdürülebilirlik stratejisi kurumsal kültürün ve stratejisinin temel unsurlarını yansıtan bir dizi uzun vadeli taahhüt etrafında oluşturulmuştur. ÇATES, iklimle ilgili geçiş ve fiziksel etkileri değerlendirerek bu etkilerin operasyonları ve finansal karşılıklarını bütüncül bir yaklaşımla karar alma süreçlerini entegre etmeyi amaçlamaktadır. ÇATES’in bu yaklaşımı daha düşük karbonlu bir geleceğe geçişle ilgili zorlukların ve fırsatların üstesinden gelinmesini sağlarken aynı zamanda faaliyetlerini korumayı ve paydaşları için uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir,” dedi. Kiren, sunumunda sürdürülebilir iş modeli, çevresel sürdürülebilirlik için ÇATES’in yaptığı çalışmalara değinerek atık yönetimi su yönetimi politikalarını da anlattı.

Sempozyumda Zonguldak’ta faaliyet gösteren büyük işletmelerin sürdürülebilir verimlilik çalışmaları kapsamlı bir şekilde tartışıldı.