NE ARAMIŞTINIZ ?

 • Yatağan Termik
  İnsana Saygılı,
  Çevreye Duyarlı Enerji Üretimi
 • Yatağan Termik
  İnsana Saygılı,
  Çevreye Duyarlı Enerji Üretimi
 • Yatağan Termik
  #HayatEveSığar

YILLIK ENERJİ ÜRETİMİ KAPASİTESİ

~ GWH

KURULU GÜÇ
KAPASİTESİ

MWe