NE ARAMIŞTINIZ ?

  • Yatağan Termik
    İnsana Saygılı,
    Çevreye Duyarlı Enerji Üretimi
  • Yatağan Termik
    İnsana Saygılı,
    Çevreye Duyarlı Enerji Üretimi

YILLIK ENERJİ ÜRETİMİ KAPASİTESİ

~ GWH

KURULU GÜÇ
KAPASİTESİ

MWe