Tarihçe

Türkiye’ye kesintisiz güç sağlayan ÇATES Termik Santral'in
dünden bu güne tarihini yakından keşfedin.

Dünden Bugüne ÇATES

2014- Aydem Enerji Bünyesinde

ÇATES Termik Santral, 1 Aralık 2014 tarihinde Aydem Holding tarafından devralındı.

1991 - ÇATES-B Termik Santral

2x157,34 MW Kurulu gücü ile 1. ünite: 19.10.1990,
2. ünite: 05.07.1991 yılında ticari işletmeye başlamıştır.

1986 -

1x157,34 MW’lık Çatalağzı B santralinin 157,34 MW’lık ikinci bir üniteyle tevsii edilmesi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 25.06.1986 tarih ve 86_15 sayılı kararla uygun görülmüştür.

1974 -

Kalkınmakta olan ülkemiz sanayisinin artan elektrik enerjisi açığını karşılamak için 1946 yılında inşasına başlanan 129 MW lık Çatalağzı A santralinin 1982 yılında, ekonomik ömrünü dolduracağından 1974 yılı yatırım programında 1x157,34 MW gücünde yeni bir santral kurulmasına karar verilmiştir.