Çalışan Profili

ÇATES Termik Santral

Çalışan Profili

Mavi Yaka Çalışan

291 Kişi

Beyaz Yaka Çalışan

36 Kişi

Çalışan Dağılımı

Mühendis

15 Kişi

İdari

21 Kişi

Eğitim Dağılımı

6

Yüksek Lisans

24

Lisans

23

Ön Lisans

30

Lise

238

Meslek Lisesi

3

Ortaokul

3

İlkokul

Yaş Dağılımı

25

20, 30 Yaş

148

30, 40 Yaş

85

40, 50 Yaş

69

50 ve Üzeri
ÇATES Termik Santral

Çalışan Cinsiyet Dağılımı

6

Kadın Çalışan

321

Erkek Çalışan