NE ARAMIŞTINIZ ?

Siyasi Bağışlar

Aydem Enerji adına siyasi partilere, politik organizasyonlara ve bu tip grupların temsilcilerine ve adaylara, dolaylı veya dolaysız, şirkete menfaat sağlama amaçlı bağış (nakit veya herhangi farklı şekillerde) yapılamaz. Çalışanlarımız siyasi partilere Aydem Enerji adına maddi veya manevi destek anlamına gelebilecek durumlardan kaçınmalıdırlar.