NE ARAMIŞTINIZ ?

Bilgi Güvenliği Politikaları

Bilgiyi korunmaya değer kritik bir olgu olarak tanımlayan Çatalağzı Termik Enerji Üretim A.Ş( Çatalağzı Termik Enerji) sağlıklı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi ve yasal gereksinimleri karşılayabilmesi için bilginin uygun şekilde korunması gerektiğine inanmaktadır. Günümüz koşullarında başarıya ulaşmanın önemli unsurlarının başında, sahip olunan her tür kritik bilginin  güvenliğinin sağlanması ve bu kritik bilgiye doğru zamanda doğru kişilerin erişebilmesi gelmektedir. 

Çatalağzı Termik Enerji Üretim A.Ş, uygun kontroller ve proaktif önlemler sayesinde sahip olduğu bilgilere ait  güvenliğin, bir yönetim sistemi çerçevesinde ele aldığını taahhüt etmektedir. Çatalağzı Termik Enerji’ye ait bilgi varlıkları her tür  tehdide karşı korunmaktadır. Bilgi sistemleri üzerindeki tehdit unsurlarından (kaybolma, çalınma, zarar görme ve yetkisiz kişiler tarafından erişilme, bilginin değiştirilmesi, zararlı yazılımlar, siber saldırılar, bilgisayar korsanları ve bilgi casusluğu, yetkisiz erişim, kaybolma gibi) kaynaklanabilecek olumsuzluklar, Şirket’in sorumlulukları bakımından ciddi sonuçlar doğuracak, Şirket faaliyetlerini de  önemli düzeyde aksatacaktır.

Çatalağzı Termik  Enerji, Düzenleyici Kurum’a , Şirket ortaklarına ve özellikle de müşterilerine , karşı sorumluluklarını yerine getirilebilmesi için, kişisel verilerin ve bilgi varlığının güvenliğini sağlamak zorunda olduğunun bilinci ile hareket etmektedir. Çalışanların iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere Çatalağzı Termik  Enerji tarafından imzalanan tüm sözleşmelerde; Çatalağzı Termik Enerji ile ilişkilendirilebilecek kritik ve hassas bilgilerin, “korunması zorunlu gizli bilgi” olduğu belirtilmiştir. 

Güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi, gizliliğin, basılı ortamda bulunan bilgilerin ve bilgisayar sistemleri üzerinde saklanan tüm verilerin korunması, erişebilirliğin ve bütünlüğün sağlanması için Çatalağzı Termik  Enerji çalışanlarının sorumluluklarının da belirlendiği Bilgi Güvenliği Politikası ve Bilgi Güvenliği Prosedürleri oluşturulmuştur. Bu politika ve ilgili prosedürde belirtilen ilkeler, önlemler ve hedefler , Çatalağzı Termik Enerji Üretim A.Ş adına tanımlanmıştır. Çatalağzı Termik Enerji Üretim A.Ş olarak  , müşterilerimiz ile ilişkili kritik bilgilerin korunmasından sorumlu olduğumuz bilinci ile bu hedefler için her türlü işbirliğine hazır olduğunuza inancımız tamdır.