NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

02.03.2020

Faaliyet Raporunun Standartlaştırılması Çalıştayı yapıldı

Faaliyet raporunun standartlaştırılması çalıştayı yapıldı.

EYS Biriminin düzenlediği çalıştaya Termik Santraller Genel Müdürü Şahin Yıldıran ve Yatağan Termik Enerji ve Çates’te yer alan müdürlük ve birimler de katıldı. Çalıştay’da grup etkileşimini arttırmak amacıyla toplantı başında katılımcılara “İşiniz ile ilgili gurur duyduğunuz özelliğiniz ne?’’ sorusu sorularak sıcak bir kaynaşma sağlandı.  Maden Direktörlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen çalıştayda faaliyet raporunda yer alacak başlıklar belirlendi. Raporda genel olarak: Müdürlük ve birimlerin çalışan bilgileri, bütçe bilgileri, rutin yürüttükleri faaliyetler, KPI bilgileri, birimlerde yürütülen ortak süreçler, yürütülen proje bilgileri gibi ana başlıkların yer alması uygun bulundu. Bunun yanında standart rapor formatının müdürlük ve birim yöneticileri tarafından  Genel Müdür ve tüm ilgili yöneticilere raporlanması kararlaştırıldı. Ayrıca çalıştay sonunda dinamiği arttırmak amacıyla katılımcılara ödüllü online yarışması yapıldı.