NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

02.12.2019

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ÇATES’TE

Çatalağzı Termik Santrali A.Ş.’de ISO 9001 - Kalite, ISO 14001 - Çevre, ISO 45001 - İSG ve ISO 50001- Enerji uygunluklarının saha kontrolü ve uygulamalı iç denetim eğitimi organizasyonunu tamamladı.

Söz konusu program ile Çatalağzı Termik Santralindeki birimlerin bağımsız denetim öncesinde uygunsuzluklar, alınması gereken aksiyonlar tespit edildi. Aynı zamanda Uluslararası tecrübeye sahip Baş Denetçi Haluk Ali GÜNEŞ’in başkanlığında şirketin faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak, kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek alanında şirketin farklı birimlerinden katılım sağlayan çalışanlara iç denetim eğitimi verildi.

Eğitim sonrasında Çatalağzı Termik Santralinde de şirketin Entegre Yönetim Sistemleri standartları kapsamında uygunluğunu denetleyebilecek yetkinlikte 23 kişilik bir iç denetim ekibi oluşturuldu.