NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

03.12.2020

ÇATES SIFIR ATIK BELGESİNİN SAHİBİ OLDU

Tüm Türkiye’de başlatılan topyekûn çevre seferberliği olarak adlandırılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) de sıfır atık belgesinin sahibi oldu. Gerekli şartların yerine getirilmesiyle ÇATES’e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi verildi.

ÇATES’te bu kapsamda çalışmalar yapılarak sıfır atık yönetim sistemi kuruldu. Böylece çöplerin daha kaynağında atık oluşturulmadan ayrıştırılarak, geri dönüştürülmesi sağlandı. İlk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda başlatılan Sıfır Atık Projesine Cumhurbaşkanlığı da topyekûn çevre seferberliği adı altında devam etmektedir. Temiz bir çevre için bu projenin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması çalışmaları başlamıştır. 

Sıfır Atık Projesinin amacı kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamak, atığı kaynağında yönetmek, atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımını sağlamak ve depolama alanına giden atık miktarını azaltmak dolayısıyla çevreye olumsuz etkisini en aza indirmek.

Bu kapsamda 2023’e kadar tüm Türkiye’de Sıfır Atık Projesinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.