NE ARAMIŞTINIZ ?

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

  ÇATALAĞZI TERMİK ÜRETİM A.Ş.

  ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

  Çatalağzı Termik Enerji Üretim A.Ş. Kalite Çevre Sağlık Enerji Güvenlik Entegre Yönetim Sistemi kapsamında;

  • Toplam Kalite yaklaşımını uygulamayı,
  • Süreç bazlı ve risk odaklı düşünme ve hedeflerle yönetimi teşvik etmeyi,
  • Müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin ortak menfaatlerini sağlamayı,
  • Çevreye saygılı ve çevrenin korunmasına duyarlı olmayı,
  • Proses girdilerimizin ve enerji kaynaklarımızın, etkin kullanımını sağlayarak, atıklarımızı azaltmayı, geri kazanmayı ve kirliliği önlemeyi,
  • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
  • Başarıya ulaşmak için bizimle çalışan tüm kişi ve firmaların sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,
  • Enerji performansında sürekli iyileştirme elde etmek için çalışmayı,
  • Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler tercih etmeyi,
  • Yatırım ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini dikkate almayı,
  • Sistemin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan kaynağı, teknolojiler, mali kaynakların sağlanmasını,
  • Eğitime önem vererek ve sürekli kılarak öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon oluşturmayı,
  • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, tüm çalışanların gelişime katılımını sağlamayı,
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji yönetim sistemlerinin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini,
  • Faaliyet alanı kapsamında yürürlükte olan yasal mevzuatlara, standartlara, bağlı olunan kuruluşların direktif ve kuralları ile imzalanan anlaşmalara uymayı,

   

  Taahhüt etmektedir.

  Çatalağzı Termik Enerji Üretim A.Ş.’nin politikası, kamuoyunun bilgilenmesine her zaman açık olacaktır.

   

   

  Çatalağzı Termik Enerji Üretim A.Ş. - EYS Politikası

  İlk Yayın Tarihi: 17.05.2018,

  Rev. Tarihi: 09.07.18,

  Rev. No: 001,