NE ARAMIŞTINIZ ?

ÇATES Elektrik Üretim A.Ş. ile Zonguldak İl AFAD Acil Durum Müdürlüğü Yangın ve Doğal Afetler İçin Yardımlaşma Protokolü