NE ARAMIŞTINIZ ?

Tarihçe

ÇATES-B Termik Santrali 2x157,34 MW Kurulu gücü ile 1. ünite: 19.10.1990, 2. ünite: 05.07.1991 yılında ticari işletmeye başlamıştır.
1991
1x157,34 MW’lık Çatalağzı B santralinin 157,34 MW’lık ikinci bir üniteyle tevsii edilmesi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 25.06.1986 tarih ve 86_15 sayılı kararla uygun görülmüştür.
1986
Kalkınmakta olan ülkemiz sanayisinin artan elektrik enerjisi açığını karşılamak için 1946 yılında inşasına başlanan 129 MW lık Çatalağzı A santralinin 1982 yılında, ekonomik ömrünü dolduracağından 1974 yılı yatırım programında 1x157,34 MW gücünde yeni bir santral kurulmasına karar verilmiştir.
1974