NE ARAMIŞTINIZ ?

Enerji Çevrimi

  • Madenden kömür getiren bantlar
  • Buhar türbini
  • Yüksek gerilim iletim hattı
  • Kömür stok sahası
  • Kondenser (Buhar yoğuşturucu)
  • Elektrofiltre
  • Kömür bunkerleri
  • Generatör
  • Baca Gazı Arıtma Tesisi
  • Kömür değirmeni
  • Güç trafosu (Step-up)
  • Baca
  • Kazan
  • Soğutma Kulesi
  • Kül Doğma Cüruf Taşıyan Bantlar